Skladiščni kontejnerji

Ekološko varnostni kontejnerji za skladiščenje materialov(razne tekočine), kjer je možnost izlitja – posebna tla z lovilci tekočine.

Zagotovljena varnost!